نیروگاه های برق آبی متهم خاموشی تهران هستند؟

نیروگاه های برق آبی متهم خاموشی تهران هستند؟

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت: ۱۱ واحد نیروگاه برق آبی در تهران وجود دارد که در مجموع حدود سه درصد تولید برق آبی کشور را به دوش می کشند و الان به علت کاهش بارندگیها و به تبع آن کاهش ذخیره آب در سدها، شاهد افت تولید ۴۶ درصدی نیروگاه های برق آبی تهران هستیم.


محمد شهریاری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از عامل های تولید انرژی از نیروگاه های برق آبی وجود منابع آبی کافی است، اظهار نمود: بدین معنا که هرچقدر درباره منابع آبی مشکل داشته باشیم طبیعتاً اثرات آنرا در تولید انرژی برق آبی خواهیم دید که متأسفانه هم اکنون هم وضعیت منابع آبی مناسب نمی باشد.
کم بارش ترین فروردین در طول ۵۳ سال قبل را داشتیم
وی ادامه داد: زمستان خوبی را سپری نکردیم و علیرغم پیشبینی بارشی که شده بود، متأسفانه فروردین ماه سال جاری در حوزه عملکرد استان تهران بی سابقه ترین و کم بارش ترین ماه در طول ۵۳ سال قبل بود و عملاً میتوان گفت هیچ بارشی نداشتیم و تنها ۲.۳ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران اظهار نمود: مجموع این موارد و کمبود ذخایر برفی باعث شد که ورودی آب به مخازن سدها کاهش شدید یافته و آبگیری مناسب و رهاسازی آب به جهت کنترل و مدیریت مخزن که باید در سدها صورت بگیرد اتفاق نیفتاد، بنابراین با کاهش تولید نیروگاه های برق آبی مواجه شدیم.
کاهش مخازن ۲۶۲ میلیون متر مکعبی سدهای تهران
شهریاری با تکیه بر این که هم اکنون مخازن سدهای تهران ۲۶۲ میلیون مترمکعب نسبت به روز مشابه سال قبل کاهش ذخیره دارند، خاطرنشان کرد: این کاهش ذخیره باعث کاهش تولید نیروگاه های برق آبی تهران شده است به صورتی که پارسال برنامه ریزی تولید در نیروگاههای زیر پوشش بر اساس حجم ذخیره آب ۱۰۸۱ میلیون مترمکعبی صورت پذیرفته بود، در حالیکه سال جاری برنامه ریزی ما جهت تولید انرژی برق آبی بر مبنای حجم ۸۱۹ میلیون متر مکعب است.
وی افزود: روند کاهشی تولید انرژی برق آبی به علت نبود منابع آبی کافی است ولی اگر بخواهیم به صورت مقایسه ای در این رابطه صحبت نماییم با عنایت به ظرفیت منصوبه و ظرفیتی که در نیروگاه های برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران وجود دارد، سهم تولید نیروگاه های زیر پوشش نسبت به کشور بسیار اندک است.
سهم تولید برق آبی های تهران تنها ۳ درصد است
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق اب یشرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه سهم شرکت آب منطقه ای تهران از تولید انرژی برق آبی در کل کشور تنها سه در صد است، اظهار نمود: میزان تولید حال حاضرنیروگاه برق آبی تهران نسبت به روز مشابه سال قبل با ۴۶ درصد کاهش روبرو شده است که مهم ترین دلیل آن نبود منابع آبی کافی است.
به قول شهریاری سال قبل وضعیت منابع آبی بسیار مطلوب بود به صورتی که رهاسازی از مخازن سدها صورت می گرفت و در پایین دست سدها به مصارف مختلف همچون تغذیه مصنوعی دشت استفاده می شد اما سال جاری مازاد آب نداریم که رهاسازی اتفاق بیفتد که میتوان همین مسئله را به کل نیروگاه های برق آبی کشور تعمیم داد یعنی کاهش ذخایر آبی و کاهش ورودی آب به سدهای کشور باعث کاهش تولید انرژی برق آبی شده است.
تولید برق آبی ها صفر نخواهد شد
وی با تکیه بر این که تولید نیروگاه های برق آبی به هیچ عنوان صفر نشده است و تا زمانی که آب در مخازن سدها وجود داشته و برنامه تأمین آب در سدها وجود داشته باشد می توانیم برنامه ریزی تولید برق از نیروگاه های برق آبی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بر مبنای برنامه ریزی صورت گرفته تلاش بر این است که با همراهی و همکاری شهروندان تا انتهای شهریورماه نیاز آب آشامیدنی تهران را با کمترین مشکل تأمین خواهیم کرد و به همان نسبت تولید برق از نیروگاه های زیر پوشش هم خواهیم داشت اما با عنایت به روند شدید کاهش ورودیها با کمبود جدی منابع آبی در ماه های آتی بویژه در فصل پاییز مواجه خواهیم شد.
پیش بینی میزان تولید نیروگاه های برق آبی تهران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه به لحاظ تأمین آب آشامیدنی اساسا سیاست های انقباضی خواهیم داشت و همچون سالهای گذشته با شرایط مطلوب نمی توانیم تأمین آب آشامیدنی داشته باشیم که همین مسئله در تولید انرژی از نیروگاه برق آبی تهران هم تأثیر دارد، اظهار داشت: پیشبینی ما درباره میزان تولید نیروگاه های برق آبی تهران امسال که شامل دو واحد نیروگاه در سد امیرکبیر، دو واحد نیروگاه در سد طالقان، دو واحد نیروگاه در سد لتیان، سه واحد نیروگاه کلان و دو واحد نیروگاه لوارک می شود تقریباً ۴۷۵ هزار مگاوات ساعت است.
پیش بینی کاهش ۲۲ درصدی تولید برق آبی ها تا آخر سال
شهریاری اضافه کرد: ۱۱ واحد نیروگاه برق آبی در تهران با ظرفیت منصوبه ۳۱۵ مگاوات وجود دارد و پیشبینی ما این است که با عنایت به وضعیت منابع آبی تا انتهای سال نسبت به سال 1399 کاهش ۲۲ درصدی درباره تولید برق داشته باشیم که با عنایت به سهم سه درصدی نیروگاه های تهران در کشور عدد چندان بزرگی نیست اما اثر خویش را در شبکه برق سراسری خواهد گذاشت.
تنها ۳ سد در تهران نیروگاه برق آبی دارند
وی با اشاره به اینکه تمام سدهای کشور قابلیت داشتن نیروگاه را ندارند، اظهار داشت: در تهران از پنج سدی که تأمین آب را انجام می دهند تنها سدهای امیرکبیر، طالقان و لتیان دارای نیروگاه برق آبی هستند و نیروگاه های کلان و لوارک هم در راه آب انتقالی از سد لار راه اندازی شده اند ولی سد ماملو دارای نیروگاه نیست. البته باید گفت همه سدها لزوماً نیروگاه ندارند و تنها بعضی از سدها باتوجه به موقعیت و طراحی اولیه ای که دارند راه اندازی نیروگاه برق آبی برای آنها تعریف شده است.
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران افزود: راه اندازی نیروگاه نیازمند زمان و سرمایه است و حتی اگر زمان و سرمایه هم تامین گردد، همه سدها نمی توانند به نیروگاه تجهیز شوند و تنها سدهایی که پیشبینی راه اندازی نیروگاه را داشته باشند و از فنی این مورد امکان پذیر باشد، میتوان برای آن سد نیروگاه راه اندازی کرد اما اجرای این گونه طرح ها زمان بر است و این که سال جاری بتوانیم با راه اندازی نیروگاه برق آبی از شرایط فعلی عبور نماییم امکان پذیر نیست.
شهریاری اظهار نمود: نیروگاه های برق آبی جزو نیروگاه های پاک و دوست دار محیط زیست بوده و راه اندازی سریع آنها و همینطور استهلاک پایین و هزینه های بهره برداری و نگهداری پایین از مزایای نیروگاههای برق آبی در مقایسه با نیروگاه های حرارتی بشمار می رود. البته هم اکنون انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های بادی و خورشیدی جزو ایده های نو هستند که در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته اند.
تولید روزانه نیروگاه های برق آبی تهران چقدر است؟
وی اظهار داشت: هم اکنون و با عنایت به وضعیت منابع آبی سدها در مجموع متوسط روزانه تولید نیروگاه های برق آبی تهران حدودا ۱۸۸۰ مگاوات ساعت است که سال قبل این میزان نزدیک ۳۵۱۳ مگاوات بود و بر طبق این آمار شاهد کاهش ۴۶ درصدی تولید هستیم.
سدهای تهران چقدر آب دارند؟
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران ضمن اشاره به میزان ذخایر سدهای پنجگانه تهران هم اظهار داشت: هم اکنون ذخایر سدهای تهران ۸۱۹ میلیون مترمکعب است و این در شرایطی است که روز مشابه سال قبل حجم ذخایر سدها ۱۰۸۱ میلیون متر مکعب تخمین زده شد و متاسفانه شاهد کاهش ۲۶۲ میلیون مترمکعبی ذخایر آب سدهای تهران هستیم.
به قول شهریاری هم اکنون سد امیرکبیر ۱۸۱ میلیون مترمکعب، سد لتیان ۶۲ میلیون متر مکعب، سد لار ۱۵۰ میلیون مترمکعب، سد طالقات ۳۱۴ میلیون متر مکعب و سد ماملو ۱۱۳ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارند.1400/03/04
09:55:57
567
5.0 / 5
تگهای خبر: تولید , كشور , منابع , نیرو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
متخصص فلز Metal Pro
متخصص فلز Metal Pro
metalpro.ir - حقوق مادی و معنوی سایت متخصص فلز محفوظ است

متخصص فلز

فلزکار متخصص فلزات