جزئیات تسهیلات کرونایی اعطا شده به کسب و کارها

جزئیات تسهیلات کرونایی اعطا شده به کسب و کارها

به گزارش متخصص فلز ستاد ملی کرونا در ۱۹ ماهی که از ورود کرونا به کشور گذشته بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به کسب وکارهای صدمه دیده از کرونا پرداخت کرده که فعالان حوزه حمل و نقل بیشترین موفقیت را داشته اند.به گزارش متخصص فلز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی) بر مبنای تازه ترین آمارهای اعلام شده از جانب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز شکل گیری ستاد ملی کرونا تا امروز بیشتر از ۱۰، ۲ هزار میلیارد تومان به بنگاه های صدمه دیده از کرونا پرداخت شده است. از این مقدار ۳ هزار میلیارد تومان به شرکتهای بزرگ حمل ونقلی و بیش ۷.۲ هزار میلیارد تومان هم به دیگر بنگاه های صدمه دیده از کرونا پرداخت شده است.
کارگروه اقتصادی کرونا از همان ابتدا ۱۴ رسته اصلی از کسب و کارها را به بیشتر از دیگران صدمه دیده بودند، شناسایی کرد و حمایت های دولتی در طول دوره کرونا بر این رسته ها متمرکز شد. اما از میان این کسب و کارها کدامشان بیشترین مقدار وام را گرفته است؟ مطابق نمودار زیر توزیع تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته های ۱۴ گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹، ۶) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) بوده است که مجموعاً حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.
نمودار (۱)؛ سهم تسهیلات پرداختی به هر رسته از کل تسهیلات پرداختی (درصد)

ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیلاتی کرونا از آن حکایت می کند که اکثریت بنگاه های متقاضی تسهیلات از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک می باشند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۴، ۳ نفر است. بزرگترین اندازه بنگاه در ارتباط با رسته فعالیت مراکز در ارتباط با گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بومگردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، موزه ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه می باشد. کوچک ترین اندازه بنگاه در ارتباط با واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها و …است.
نمودار (۲)؛ متوسط اندازه بنگاه به تفکیک رسته فعالیت صدمه دیده (درصد)

تسهیلات پرداختی به تفکیک استانی
نمودار (۳) سهم تسهیلات پرداختی هر استان از کل تسهیلات پرداختی کشور را نشان داده است. مطابق انتظار، استان تهران که پر جمعیت ترین استان کشور و دارای بیشترین جمعیت شاغل است بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی معادل ۳۶، ۶ درصد را دارا است. بر اساس سهم تسهیلات درخواستی هم استان تهران با رقم ۴۰.۱ درصد در میان استانهای کشور در بالاترین سطح قرار دارد. پس از استان تهران، استان خراسان رضوی بیشترین سهم را در تسهیلات پرداختی (معادل ۷.۴ درصد) و درخواستی (۶.۱ درصد) دارا است. سومین استان، استان مازندران با سهم تسهیلات پرداختی ۵.۸ درصد و سهم تسهیلات درخواستی ۴.۴ درصد است که سهم بالایی از تسهیلات را جذب کرده است.
سوال مهمی که مطرح است کدام استان ها در تناسب با جمعیت شاغل خود صدمه بیشتری از کرونا دیده اند؟ برای پاسخ به این سؤال از دو شاخص استفاده می کنیم: ۱- سهم شاغلان صدمه دیده استان از کل شاغلان صدمه دیده کشور ۲- سهم شاغلان صدمه دیده هر استان از کل شاغلان استان. در نمودار (۶)، سهم شاغلان صدمه دیده هر استان از کل اشتغال آسیب-دیده کشور عرضه شده است. بیشترین اشتغال صدمه دیده متعلق به استان تهران با ۱۷، ۸ درصد است و پس از آن استان خراسان رضوی با ۹.۱ درصد و استان فارس با ۷.۱ درصد قرار دارند. با عنایت به اینکه استان تهران جمعیت شاغل بیشتری دارد، طبیعی است تعداد شاغلان صدمه دیده آن هم بیشتر باشد. برای در نظر گرفتن میزان جمعیت شاغل هر استان، می-توان سهم شاغلان صدمه دیده از کل شاغلان هر استان را مورد توجه قرار داد. نمودار (۴) سهم شاغلان صدمه دیده از کل شاغلان هر استان را نشان داده است. همان طوری که ملاحظه می شود، در تناسب با سطح اشتغال استان، استانهای ایلام، لرستان و قزوین بیشترین صدمه را از کرونا دیده اند، بطوری که در استانهای مذکور به ترتیب ۹ درصد، ۵.۳ درصد و ۵.۲ درصد از کل اشتغال آنها از کرونا صدمه دیده است.
اکنون این سوال مطرح می شود که این استان ها به تناسب اشتغال صدمه دیده از تسهیلات بیشتری بهره برده اند یا خیر؟ سهم تسهیلات پرداختی استان ایلام، لرستان و قزوین از کل تسهیلات پرداختی کشور به ترتیب ۱، ۲ درصد و ۲.۱ درصد بوده است، در حالیکه سهم شاغلان صدمه دیده این استان ها از کل شاغلان صدمه دیده کشور به ترتیب ۲ درصد، ۳.۵ درصد و ۳ درصد بوده است. بنابراین، سه استان مذکور به تناسب صدمه از کرونا، از تسهیلات کمتری برخوردار شده اند.
نمودار (۳)؛ سهم تسهیلات درخواستی و پرداختی هر استان از کل تسهیلات درخواستی و پرداختی کشور-درصد

نمودار (۴)؛ سهم شاغلان صدمه دیده هر استان از کل شاغلان صدمه دیده کشور (درصد)

نمودار (۵)؛ سهم شاغلان صدمه دیده از کل اشتغال استان (درصد )-۱۳۹۸

در نمودار (۶) نسبت تسهیلات پرداختی به تسهیلات درخواستی عرضه شده است. بهترین وضعیت پرداخت تسهیلات به استان بوشهر با ۹۵، ۵ درصد و بعد از آن به استانهای گیلان با ۹۴.۷ درصد و مازندران با ۹۰.۲ درصد متعلق می باشد. بدترین وضعیت هم با ۳۴.۵ درصد به استان سیستان و بلوچستان متعلق می باشد. بنابراین، کارایی پرداخت تسهیلات بین استانهای کشور تفاوت زیادی با یکدیگر دارد.
در نمودار (۷) نسبت تعداد پرونده های پرداختی به تعداد پرونده های ارسالی به بانک نمایش داده شده است. بر طبق این معیار، استان بوشهر با ۹۸، ۱ درصد در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن، استانهای گیلان، مازندران و زنجان قرار دارند. بر مبنای هر دو معیار مذکور، استانهای بوشهر، گیلان و مازندران سه استان برتر قرار دارند که حاکی از عملکرد بهتر بانکها و مسؤلان استانی در پرداخت تسهیلات است. نتایج رتبه بندی انجام شده حاکی از تفاوت زیاد در کارایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان بین استانهای کشور است.
نمودار (۶)؛ نسبت تسهیلات پرداختی به تسهیلات درخواستی (درصد)

نمودار (۷)؛ نسبت تعداد فقره پرونده پرداختی به تعداد فقره پرونده ارسالی (درصد)

صیانت ۷۳ درصدی از مشاغل
موضوع مهم دیگر در ارتباط با اشتغال صیانت شده در استانهای کشور است. تسهیلات پرداختی طبق بررسی های انجام شده در وزارت کار حدود ۷۳ درصد از مشاغل صدمه دیده از کرونا صیانت کرده و مانع از بیکاری و تعطیلی آنها شده است. در این میان شاخص نسبت اشتغال صیانت شده به کل اشتغال ثبت شده نشانگر آن است که استان بوشهر بهترین عملکرد را با ۹۸، ۶ درصد در صیانت از اشتغال داشته است و پس از آن استانهای گیلان و مازندران قرار دارند. باآنکه استانهای مذکور عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات داشته اند، ولی سهم مناسبی از اعتبارات به این استان ها در مقایسه با سهم شاغلان صدمه دیده آن اختصاص داده نشده است. بر این مبنا، اگر سهم بیشتری از اعتبارات به این استان ها اختصاص داده می شد، استانهای مذکور می توانستند به شکل بهتری صیانت از اشتغال را انجام دهد.

1400/06/25
14:39:55
5.0 / 5
203
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , خدمات , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
متخصص فلز Metal Pro
متخصص فلز Metal Pro
metalpro.ir - حقوق مادی و معنوی سایت متخصص فلز محفوظ است

متخصص فلز

فلزکار متخصص فلزات