یك كارشناس مسائل اقتصادی ادعا كرد؛

مناطق آزاد به مبادی ورود كالای قاچاق تبدیل گشته اند

مناطق آزاد به مبادی ورود كالای قاچاق تبدیل گشته اند

متخصص فلز: یك كارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: مازندران نیازی به منطقه آزاد ندارد تا بخواهد با استفاده از آن درآمدزایی كند چونكه استان با اتكا به توانمندی های موجود به راحتی درآمدزا بوده و پتانسیل توسعه و شكوفایی را دارد.


مهدی بشارتده سلوطی درباره تصویب اخیر لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: معتقدم اگر با همین ظرفیت فعلی و با یك برنامه ریزی مناسب و اصولی حركت نماییم به آسانی به توسعه پایدار دست خواهیم یافت و نیازی به منطقه آزاد برای شكوفایی نداریم.
وی به به ارتباط مستقیم بین قاچاق كالا و مناطق آزاد اشاره نمود و اضافه كرد: تمام مناطق آزاد فعلی كشور نگاهی مغایر با اهداف اصلی و متصور خود داشته و به مبادی ورود كالا قاچاق تبدیل گشته اند.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران، در مورد هدف تولید منطقه آزاد در كشور خاطرنشان كرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد، جهت استفاده از ظرفیت صادرات و تولید در این مناطق بوده و باید این جایگاه ها سكویی برای صادرات باشند. متاسفانه در این مناطق نه تنها تولید و صادرات اتفاق نیفتاده و به شكلی می توان گفت مناطق آزاد ظلم بزرگی به اشتغال و تولید وارد كرده است.
این كارشناس اقتصادی با غلط خواندن موجودیت منطقه آزاد در كشور اظهار داشت: كلیات منطقه آزاد هیچ مشكلی ندارد اما نگاهی كه این مناطق در كشور داشتند با اهدف اصلی مغایر بوده و اجرای آن ها غیر اصولی صورت گرفته است.
بشارتده به گزارش انتشار یافته مركز پژوهش های مجلس در مورد مناطق آزاد استناد و تصریح كرد: بر طبق این گزارش به صراحت عنوان شده كه هیچ كدام از اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد در كشور محقق نشده و باعث انحراف سازمان های مناطق از اهداف اصلی خود گردیده است.
انتقاد به نحوه رای گیری برای تولید 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید
این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به تصویب لایحه 8 منطقه آزاد جدید از جانب نمایندگان خاطرنشان كرد: در شرایطی این مناطق، آرای اكثریت نمایندگان را به دست آوردند كه خیلی از نمایندگان بارها معترض به ورود كالای قاچاق از مناطق آزاد تجاری بودند.
وی با انتقاد به نحوه رای گیری برای تولید 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید اظهاركرد: به رای گذاشتن یك جای تمامی این مناطق شبهاتی را به اذهان متبادر كرده و سوء ظن هایی در خصوص وجود رانت در تصویب مناطق را بالا می برد. زمانی كه در مجموع 20 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به صورت همزمان در یك جلسه به صحن آورده می شود، بالطبع چیزی حدود 20 استان یا كمتر درگیر این ماجرا خواهند شد.
استاد اقتصاد دانشگاه قائمشهر اضافه كرد: بر فرض اینكه هر استانی حداقل 10 نماینده در مجلس داشته باشد، ازاین رو نزدیك به 200 نفر به صورت نسبی درگیر تصویب مناطق خواهند شد. چه تضمینی وجود دارد كه این 200 نفر با ارتباط و لابی گری به مناطق رای نداده باشند؛ بعنوان مثال نمایندگان استان متقاضی منطقه آزاد به استانی كه متقاضی منطقه ویژه اقتصادی بوده رای دادند تا در قبال آن، نمایندگان آن استان هم به نفع نمایندگان متقاضی تصویب منطقه آزاد رای دهند.
این محقق اقتصادی خاطرنشان كرد: اگر مناطق آزاد و ویژه به شكل مجزا و تك به تك به صحن آورده می شدند، احتمال اینكه رای بیاورند بسیار پایین بود در نتیجه ابهاماتی را می توان در این میان در نظر گرفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران یكی دیگر از ابهامات موجود در تصویب لایحه 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را این گونه تشریح كرد: تصویب لایحه ای كه به استناد مركز پژوهش های مجلس، منافع ملی را زیر سوال برده و باعث افزایش بیش از اندازه واردات به كشور و قاچاق كالا شده است توجیه منطقی ندارد.
تشریح خصوصیت های منطقه آزاد
بشارتده با یادآوری این كه منطقه آزاد باید برای كشور تولید و صادرات به همراه داشته باشد، از ثمره صادرات كه همان ارزی آوری است سخن گفت و تصریح كرد: در صورت وقوع چنین فرآیندی می توانیم شاهد ارتقای جایگاه و اقتصاد مناطق آزاد و ویژه باشیم.
وی، مشخصه دیگر منطقه آزاد را اقلیم و جغرافیای آن برشمرد و تصریح كرد: بسته به مقتضیات جغرافیایی منطقه و ارتباط با كشورهای دیگر، باید مناطق آزاد را بوجود آورده و با نگاهی آینده محور ظرفیت صادرات آن را بررسی كرد كه آیا این منطقه در آینده ما را كشوری صادر كننده خواهد كردیا نه؟
بشارتده بار دیگر با اشاره به اینكه مناطق آزاد كشور صرفا به درگاه ورود كالای نامرغوب و پایلوت قاچاق كالا تبدیل گشته اند، تصریح كرد: با عنایت به اینكه این جایگاه ها نتوانستند به ماهیت اصلی خود دست پیدا كنند، ازاین رو موجودیت مناطق آزاد در ایران از پایه و اساس اشتباه است.
*نبود عرضه آمار از جانب مناطق آزاد
كارشناس مسائل اقتصادی به عرضه نشدن آمار تجارت از جانب مناطق آزاد اشاره نمود و اضافه كرد: شورای عالی مناطق آزاد كشور آمار و ارقامی را به صورت شفاف و دقیق از عملكرد هر منطقه منتشر نكرده است و این خود محل بحث بوده و فقدان و عرضه نشدن آمار، زمینه تخلف، فساد و رانت را بوجود می آورد كه خود یكی دیگر از ضعف های مناطق آزاد در ایران است.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی، دلیل موفقیت نداشتن در زمینه پیاده سازی الگوهای خارجی در كشور را اقتصاد بسته ایران، معرفی و تصریح كرد: نظریه های اقتصادی در جوامع دیگر بر پایه اقتصاد باز به راحتی به مراحل عمل و اجرا رسیده حال اینكه در كشور ما همان نظریات نتیجه معكوس به دنبال خواهد داشت چونكه اقتصاد در ایران دولتی است.
چرا دست مازندران برای داشتن یك منطقه آزاد كوتاه ماند؟
بشارتده در پاسخ به این سوال كه چرا دست مازندران برای داشتن یك منطقه آزاد كوتاه ماند، اظهار داشت: در مجلس قبل پیشنهادی در خصوص تولید یك منطقه آزاد تجاری و صنعتی در مازندران عنوان شد كه مربوط به بندامیر آباد بود، اما در مجلس دهم پیشنهاد منطقه امیرآباد از صنعتی به تجاری تغییر نمود و منطقه صنعتی به "اینچه برون" تعلق گرفت و مصوب شد، این در شرایطی بود این منطقه به جهات استقرار صنایع، خطوط ریلی و محورهای مواصلاتی و همینطور اقلیم و جغرافیا بسیار ضعیف تر از بندر "امیر آباد" است.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با طرح دو سوال خاطرنشان كرد: چرا پیشنهاد منطقه آزاد صنعتی امیرآباد كه با داشتن صنایع مختلف در مجلس قبل مطرح شده بود به ناگاه در مجلس دهم به منطقه تجاری تغییر كرد؟ و چرا با اعمال این تغییر حتی در این مجلس پیشنهاد هم نشد؟ متاسفانه تابحال هیچ مرجعی به این سوالات پاسخ روشنی نداده است.
وی ضمن اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان مازندران تصریح كرد: نگاه رئیس جمهور به منطقه آزاد این بود كه باید این منطقه محلی برای تولید و صادرات باشد، حال سوال اینجا است آیا منطقه اینچه برون ظرفیت و زمینه تولید و صادرات را دارد؟
این كارشناس اقتصادی یكی دیگر از دلایل كوتاه ماندن دست مازندران از مناطق آزاد را نبود اتحاد دانست و عنوان كرد: متاسفانه نمایندگان ما در استان نگاه آینده محور نداشته و ید واحدی نیستند. هر نماینده در حد منطقه خود حركت كرده و خویش را نماینده استان در مجلس نمی داند. رقابت سیاسی بر سر تصاحب منطقه آزاد بین نمایندگان استان مانع از آینده نگری آنان شده كه این نوع نگاه و بینش آفتی برای استان مازندران است.
وی، مازندران را با دیگر استان ها مقایسه كرد و افزود: نمایندگان ما درگیر تعصبات بیهوده سیاسی بوده و اختلافات قومی و قبیله ای در استان هستند و برای باقی ماندن در كرسی فعلی خویش دست به هر گونه اقدامی می زنند.
مازندران برای احراز منطقه آزاد شانسی ندارد
استاد دانشگاه قائمشهر در پاسخ به این سوال كه آیا شانس مجددی برای مازندران در مورد تولید منطقه آزاد وجود دارد، اظهار داشت: پروسه پیشنهاد منطقه آزاد به این شكل است كه لایحه دولت بعد از تائید در هیئت دولت به مجلس رفته و با طرح در صحن مجلس فوریت گرفته و به كمسیون برده می شود، بعد از بررسی كمیسیون و تائید مجدد برای رای گیری به صحن آورده كه با عنایت به این پروسه احتمال شانس مجدد برای این مورد در دولت فعلی ناچیز است.
وی تولید 8 منطقه جدید را به خودی خود تنش زا دانست و افزود: دولت برای همین تعداد از مناطق بطور قطع دچار چالش هایی خواهد بود و برای جلوگیری از تشدید آن مسلما با پیشنهاد منطقه آزاد دیگری مخالفت خواهد نمود.
بشارتده با ابراز تاسف از اینكه بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز ما در پیچ اول برای جهش توسعه مانده ایم و به دنبال برنامه برای پیشرفت هستیم، اظهار داشت: سوال در مورد برنامه ها و اولویت های استان باید در سال های ابتدایی انقلاب پاسخ داده می شد نه اینكه بعد از چند دهه از عمر انقلاب ما همچنان درگیر مسائل ابتدایی بوده و مدیران بدنبال استراتژی مناسب و جایگاه واقعی استان باشند.
گفت وگو از نوید ساداتی، خبرنگار ایسنا

1397/06/19
14:47:55
5219
5.0 / 5
تگهای خبر: اقتصاد , تجارت , تولید , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
متخصص فلز Metal Pro
متخصص فلز Metal Pro
metalpro.ir - حقوق مادی و معنوی سایت متخصص فلز محفوظ است

متخصص فلز

فلزکار متخصص فلزات