آرشیو مطالب : اوپك


واردات نفت آمریكا از روسیه ركورد زد

واردات نفت آمریكا از روسیه ركورد زد

واردات نفت هند از عربستان كاسته می شود

واردات نفت هند از عربستان كاسته می شود

روند نزولی نفت ادامه یافت

روند نزولی نفت ادامه یافت
وزیر نفت مطرح كرد؛

تولید ۱۰۴۰ میلیون مترمكعب گاز در كشور

تولید ۱۰۴۰ میلیون مترمكعب گاز در كشور

سیزدهمین نشست وزارتی اوپك پلاس شروع شد

سیزدهمین نشست وزارتی اوپك پلاس شروع شد
وزیر نفت عراق:

درخواست معافیت از توافق اوپك پلاس نخواهیم داشت

درخواست معافیت از توافق اوپك پلاس نخواهیم داشت
وزیر انرژی امارات:

امارات به سهمیه بندی نفت اوپك پلاس پایبند است

امارات به سهمیه بندی نفت اوپك پلاس پایبند است
پس از مهلت توافق اوپك پلاس

تولید نفت روسیه افزایش می یابد

تولید نفت روسیه افزایش می یابد
یك مقام عراقی اعلام كرد:

كاهش وابستگی عراق به گاز و برق ایران در سال آتی

كاهش وابستگی عراق به گاز و برق ایران در سال آتی

قیمت نفت اوپكی ها افزایش یافت

قیمت نفت اوپكی ها افزایش یافت

اذعان عراق به لبریز شدن صبر اوپك پلاس از بدقولی مكرر

اذعان عراق به لبریز شدن صبر اوپك پلاس از بدقولی مكرر

ركورد گرانی نفت روسیه شكسته شد

ركورد گرانی نفت روسیه شكسته شد
برای ماه ژوئن پیش بینی شد

انتظار عراق برای افزایش درآمد نفتی

انتظار عراق برای افزایش درآمد نفتی
بر اساس یك تصمیم جمعی؛

اوپك پلاس كاهش تولید تاریخی خویش را یك ماه دیگر تمدید كرد

اوپك پلاس كاهش تولید تاریخی خویش را یك ماه دیگر تمدید كرد

عمان از امروز برنامه كاهش تولید خویش را اجرایی می كند

عمان از امروز برنامه كاهش تولید خویش را اجرایی می كند

انصراف خریداران آمریكایی از دریافت هفت محموله سعودی

انصراف خریداران آمریكایی از دریافت هفت محموله سعودی
وزارت نفت اعلام كرد:

نشست اضطراری اوپك پلاس بوسیله وبینار تا دقایقی دیگر شروع می شود

نشست اضطراری اوپك پلاس بوسیله وبینار تا دقایقی دیگر شروع می شود

اجرای توافق اوپك پلاس، شرط نروژ برای كاهش تولید نفت

اجرای توافق اوپك پلاس، شرط نروژ برای كاهش تولید نفت
دبیرخانه اوپك:

قیمت سبد نفتی اوپك به زیر 23 دلار رسید

قیمت سبد نفتی اوپك به زیر 23 دلار رسید
رئیس دوره ای اوپك مطرح كرد:

تولید نفت باید فورا كم شود

تولید نفت باید فورا كم شود

نیت واقعی عربستان و روسیه از جنگ قیمت نفت

نیت واقعی عربستان و روسیه از جنگ قیمت نفت

چرا عربستان باید به جنگ قیمت نفت خاتمه دهد؟

چرا عربستان باید به جنگ قیمت نفت خاتمه دهد؟
با كلید زدن جنگ قیمت نفت

پوتین صنعت نفت شیل آمریكا را به زمین خواهد زد؟

پوتین صنعت نفت شیل آمریكا را به زمین خواهد زد؟
ورود به محدوده مقاومت فنی

سهام اروپا با جنگ قیمت نفت 7 درصد سقوط كرد

سهام اروپا با جنگ قیمت نفت 7 درصد سقوط كرد

در نشست ۱۷۸ اوپك چه گذشت؟

در نشست ۱۷۸ اوپك چه گذشت؟

عربستان با ۱۱۰ میلیارد دلار هم صادركننده گاز نمی گردد

عربستان با ۱۱۰ میلیارد دلار هم صادركننده گاز نمی گردد

آشنایی با دكتر محمدرضا خباز كاندیدای كاشمر و بردسكن و خلیل آباد و كوهسرخ

آشنایی با دكتر محمدرضا خباز كاندیدای كاشمر و بردسكن و خلیل آباد و كوهسرخ
وزیر انرژی امارات:

ظرفیت اوپك برای واكنش به كمبود نفت محدود است

ظرفیت اوپك برای واكنش به كمبود نفت محدود است
با اعلام دبیرخانه اوپك؛

قیمت سبد نفتی اوپك ۶۲ دلاری شد

قیمت سبد نفتی اوپك ۶۲ دلاری شد

گزینه كاهش بیشتر تولید نفت روی میز تولیدكنندگان اوپك

گزینه كاهش بیشتر تولید نفت روی میز تولیدكنندگان اوپك
متخصص فلز Metal Pro
متخصص فلز
metalpro.ir - حقوق مادی و معنوی سایت متخصص فلز محفوظ است

متخصص فلز

فلزکار متخصص فلزات