محل های جدید واریز درآمد مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند

محل های جدید واریز درآمد مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند

متخصص فلز: مجلس مواد 48 تا 49 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را كه شامل تعیین سهم شهرداری ها و دهیاری ها از ارزش گمركی كالاهای وارداتی، اختصاص منابعی برای پوشش كامل درمان در روستاها و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراكز بهداشت و درمان و تخصیص منابعی برای پیشگیری و كاهش مصرف دخانیات، توسعه ورزش همگانی و اصلاح الگوی مصرف و سبك زندگی می شود را به تصویب رساند كه درصدی از درآمد این مالیات به حساب وزارت بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش برای اهداف مذكور واریز می شود.


به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سال قبل در مجلس مورد برسی قرار می گرفت كه در آن زمان بخش هایی از مواد این لایحه همچون معافیت صادرات كالاها و خدمات به خارج از كشور از مالیات، معافیت كلیه مراحل خدمات تهیه و تولید كارهای هنری و عرضه انواع شمش طلا، گوشت و فرآورده های گوشتی، مالیات نقل وانتقال خودرو، عوارض سالانه وسایل نقلیه و مالیات و عوارض سبز شماره گذاری انواع خودرو و موتورسیكلت، به تصویب رسیدند.
حالا در نخستین جلسه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده امسال با تصویب مواردی همچون تعیین سهم شهرداری ها و دهیاری ها از ارزش گمركی كالاهای وارداتی، اختصاص منابعی منابعی برای پیشگیری و پوشش كامل درمان در روستاها و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراكز بهداشت و درمانی و اختصاص منابعی از محل مالیات های ستاندن شده برای پیشگیری و كاهش مصرف دخانیات، توسعه ورزش همگانی و اصلاح الگوی مصرف و سبك زندگی همراه بود كه در ادامه جزئیات این تصویبات را می خوانید.

سهم شهرداری ها و دهیاری ها از ارزش گمركی كالاهای وارداتی تعیین شد
بر طبق ماده ۴۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمركی كالاهای وارداتی كه حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرك به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور) واریز می شود تا به نسبت ۱۳ درصد كلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و برمبنای شاخص هایی كه با پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیات دولت می رسد صرف كمك و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها شود.
همچنین، طبق این مصوبه وزارت كشور مكلف است وصولی هر ماه را تا ۱۵ ماه بعد برمبنای سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هر گونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز شهرداری ها و دهیاری ها ممنوعست.
علاوه براین، با تصویب ماده ۴۹ این لایحه، یك نهم مالیات و عوارض ماده ۷ و بندهای الف و ب ماده ۲۸ این قانون بعنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری كل كشور واریز می شود.
خزانه مكلف است مبالغ دریافتی هر ماه را با اختتام ۱۵ ماه بعد به حساب وزارت بهداشت و درمان واریز نماید كه عدم تخصیص مبلغ مذكور در حكم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

اختصاص قسمتی از منابع مالیاتی به درمان افراد روستایی
معادل ۱۰۰ درصد منابع دریافتی موضوع این ماده بوسیله ردیف یا ردیف هایی كه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به پیشگیری و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهای ۲۰ هزار نفر و پایین تر و جامعه عشایری در قالب نظام ارجاع اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذكور، نسبت به تكمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراكز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام گردد.
هر گونه پرداخت هزینه پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه كار، كمك های رفاهی، پاداش و فوق العاده های ماموریت، كارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت كاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی و اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوعست.

تعیین قسمتی از منابع مالیاتی برای كاهش مصرف دخانیات
همین طور در این نشست مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم به تصویب رسیدند كه طبق ماده ۵۰، معادل ۱۰۰ درصد سهم دولت از منابع موضوع بند ت ماده ۲۸ بعد از كسر وجوه موضوع تبصره های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون بوسیله ردیف هایی كه در بودجه های سنواتی مشخص می شود؛ جهت كنترل، پیشگیری و كاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش قرار می گیرد.
گفتنی است كه سهم هر یك از وزارتخانه های ذكر شده در بالا به ترتیب ۴۰ درصد، ۴۰ درصد و ۲۰ درصد است.

اختصاص منابعی برای تغییر و اصلاح الگو مصرف و سبك زندگی
بر طبق ماده ۵۱ این لایحه نیز، ۱۰۰ درصد سهم دولت از منابع موضوع بند پ ماده ۲۸ بعد از كسر وجوه موضوع تبصره های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون بوسیله ردیف هایی كه در بودجه های سنواتی مشخص شده، برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سلامتی كه بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگو مصرف و سبك زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان صرف می شود.
معادل ۷۰ درصد این سهم و ۳۰ درصد آن نیز، در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان و ورزش و جوانان قرار می گیرد تا در غالب تدابیر بخشی و فرابخشی سلامت كه به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می رسد، هزینه شود.
هرگونه هزینه كرد در سایر بخش ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوعست و طبق ماده ۵۲ این لایحه منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ این قانون سهم دولت می باشد و به حساب خزانه داری كل كشور واریز می شود.

درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸ كجا خرج می شد؟
لازم به ذكر است كه پیش از این رئیس مركز پژوهش و برنامه ریزی سازمان مالیاتی به ایسنا اعلام نموده بود كه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از مالیات سیگار بعنوان یكی از انواع مالیات بر ارزش افزوده، طی ردیف هایی كه در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت كاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار می گیرد.
طبق گفته وی برمبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸، درآمد حاصل از اجرای این بند بعد از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان ۵۰ درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معادل ۵۰ درصد قرار می گرفت.
علاوه براین، درحالی كه برخی فكر می كنند كه كل درآمدهای حاصل شده از مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب خزانه دولت واریز شود، كمتر از ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصولی توسط اصناف به حساب سازمان امور مالیاتی و باقی آن (۸۰ درصد) به حساب خزانه دولت واریز می شود.
منبع:

1399/01/27
14:48:46
3108
5.0 / 5
تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , تولید , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
متخصص فلز Metal Pro
متخصص فلز Metal Pro
metalpro.ir - حقوق مادی و معنوی سایت متخصص فلز محفوظ است

متخصص فلز

فلزکار متخصص فلزات